Shusen Zheng

Summary

Affiliation: Zhejiang University
Country: China

Publications

 1. ncbi request reprint Anti-virus prophylaxis withdrawal may be feasible in liver transplant recipients whose serum HBeAg and HBV DNA are negative
  Lei Geng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation and Collaborative Innovation Center for Diagnosis Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 15:316-8. 2016
 2. ncbi request reprint Predictive value of tumor markers in patients with recurrent hepatocellular carcinoma in different vascular invasion pattern
  Feng Gao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine and Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Zhejiang University, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 15:371-7. 2016
 3. ncbi request reprint A modified protocol with rituximab and intravenous immunoglobulin in emergent ABO-incompatible liver transplantation for acute liver failure
  Tian Shen
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:395-401. 2014
 4. ncbi request reprint Impact of intra-operative cholangiography and parenchymal resection to donor liver function in living donor liver transplantation
  Feng Gao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:259-63. 2014
 5. pmc ZIP4, a novel determinant of tumor invasion in hepatocellular carcinoma, contributes to tumor recurrence after liver transplantation
  Xiao Xu
  1 Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated, Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China 3 Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou, China
  Int J Biol Sci 10:245-56. 2014
 6. pmc Pulmonary lymphangitic carcinomatosis in liver carcinoma: a rare case report and literature review
  Li Zhuang
  Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, 310003 Hangzhou, Zhejiang, China
  World J Surg Oncol 12:66. 2014
 7. ncbi request reprint FBW7 increases chemosensitivity in hepatocellular carcinoma cells through suppression of epithelial-mesenchymal transition
  Jun Yu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Laboratory of Multi Organ Transplantation of Ministry of Public Health, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:184-91. 2014
 8. ncbi request reprint The diversity between pancreatic head and body/tail cancers: clinical parameters and in vitro models
  Qi Ling
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 12:480-7. 2013
 9. ncbi request reprint Perioperative antiviral therapy for chronic hepatitis B-related hepatocellular carcinoma
  Qiang Wei
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 12:251-5. 2013
 10. pmc Reduced expression of DACT2 promotes hepatocellular carcinoma progression: involvement of methylation-mediated gene silencing
  Sheng Gao
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, China
  World J Surg Oncol 11:57. 2013

Collaborators

 • Lin Zhou
 • Jian Wu
 • Xiao Xu
 • Sheng Yan
 • Min Zhang
 • Yan Shen
 • Qi Ling
 • Yan Wang
 • Xinhua Chen
 • Guoping Jiang
 • Zhiwei Li
 • Wu Zhang
 • Jun Yu
 • Feng Gao
 • Changku Jia
 • Qiang Wei
 • Feng Zhu
 • Haiyang Xie
 • WeiLin Wang
 • Zhenhua Hu
 • Lei Geng
 • Zhen Lv
 • Chunyang Xing
 • Shengyong Yin
 • Heng Xiao
 • Chaofeng Ding
 • Jun Cheng
 • Aibin Zhang
 • Bajin Wei
 • Xiaobo Yu
 • Junfang Deng
 • Jianguo Wang
 • Shaobing Cheng
 • Jianfeng Wei
 • Zhijun Jiang
 • Liming Wu
 • Songming Ding
 • Weiliang Xia
 • Xiaowen Feng
 • Yigang Qian
 • Chengli Du
 • Songfeng Yu
 • Jie Zhou
 • Zhe Yang
 • Hua Guo
 • Chen Hu
 • Chuanhui Peng
 • Di Lu
 • Yufu Ye
 • Xuyong Wei
 • Fenqiang Xiao
 • Kangjie Chen
 • Jian Zhang
 • Rongliang Tong
 • Tian Shen
 • Li Zhuang
 • Dongkai Zhou
 • Haijun Guo
 • Penghong Song
 • Jia Yao
 • Qiang Sun
 • Rong Su
 • Lelin Pan
 • Lijun Wang
 • Xiaofei Cheng
 • Lanjuan Li
 • Zhiyong Yu
 • Runzhou Zhuang
 • Qinghong Ke
 • Yingsheng Wu
 • Zhikun Liu
 • Jie Li
 • Sunyi Ye
 • Lin Zhang
 • Bing Yi Lin
 • Pengfei Huang
 • Xiaohu Zhou
 • Qiyi Zhang
 • Jun Chen
 • Qing Xie
 • Zhigang Ren
 • Sheng Gao
 • Yu Gu
 • Wuhua Zhou
 • Zehui Wu
 • Feng Zhang
 • Luyan Chen
 • Yifan Dai
 • Qianqian Zhu
 • Baohong Wang

Detail Information

Publications134 found, 100 shown here

 1. ncbi request reprint Anti-virus prophylaxis withdrawal may be feasible in liver transplant recipients whose serum HBeAg and HBV DNA are negative
  Lei Geng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation and Collaborative Innovation Center for Diagnosis Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 15:316-8. 2016
  ..Our data suggested that complete withdrawal of anti-virus prophylaxis was safe and feasible for patients whose serum HBeAg and HBV DNA were negative at the time of LT. ..
 2. ncbi request reprint Predictive value of tumor markers in patients with recurrent hepatocellular carcinoma in different vascular invasion pattern
  Feng Gao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine and Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Zhejiang University, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 15:371-7. 2016
  ..This study estimated the predictability of preoperative tumor marker levels along with pathological parameters on HCC recurrence after hepatectomy...
 3. ncbi request reprint A modified protocol with rituximab and intravenous immunoglobulin in emergent ABO-incompatible liver transplantation for acute liver failure
  Tian Shen
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:395-401. 2014
  ..We developed a protocol consisting of rituximab and intravenous immunoglobulin (IVIG) for ABO-I LT in patients with acute liver failure (ALF)...
 4. ncbi request reprint Impact of intra-operative cholangiography and parenchymal resection to donor liver function in living donor liver transplantation
  Feng Gao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:259-63. 2014
  ....
 5. pmc ZIP4, a novel determinant of tumor invasion in hepatocellular carcinoma, contributes to tumor recurrence after liver transplantation
  Xiao Xu
  1 Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated, Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China 3 Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou, China
  Int J Biol Sci 10:245-56. 2014
  ..Our aim was to assess the role of ZIP4 in invasiveness, migration and apoptosis of hepatocellular carcinoma (HCC). The prognostic value of ZIP4 in HCC after liver transplantation was evaluated...
 6. pmc Pulmonary lymphangitic carcinomatosis in liver carcinoma: a rare case report and literature review
  Li Zhuang
  Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, 310003 Hangzhou, Zhejiang, China
  World J Surg Oncol 12:66. 2014
  ..Herein we report the case of a patient with PLC after liver transplantation due to liver carcinoma. PLC was confirmed by clinical manifestations, imaging studies and cytologic examination of exfoliated cells in the pleural effusion. ..
 7. ncbi request reprint FBW7 increases chemosensitivity in hepatocellular carcinoma cells through suppression of epithelial-mesenchymal transition
  Jun Yu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Laboratory of Multi Organ Transplantation of Ministry of Public Health, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 13:184-91. 2014
  ..This study aimed to evaluate the role of FBW7 in chemosensitivity and epithelial-mesenchymal transition (EMT) in different hepatocellular carcinoma (HCC) cell lines and to investigate the relevant underlying mechanisms...
 8. ncbi request reprint The diversity between pancreatic head and body/tail cancers: clinical parameters and in vitro models
  Qi Ling
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 12:480-7. 2013
  ..To understand the postulated genotype difference, we present comprehensive information on two PDAC cell lines as typical representatives originating from pancreatic head and body/tail cancers, respectively...
 9. ncbi request reprint Perioperative antiviral therapy for chronic hepatitis B-related hepatocellular carcinoma
  Qiang Wei
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China
  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 12:251-5. 2013
  ..The present analysis is trying to develop a perioperative anti-HBV treatment protocol...
 10. pmc Reduced expression of DACT2 promotes hepatocellular carcinoma progression: involvement of methylation-mediated gene silencing
  Sheng Gao
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, China
  World J Surg Oncol 11:57. 2013
  ..Many advances have been made to understand the pathogenesis of HCC; however, the molecular mechanisms that lead to hepatocarcinogenesis and progression are still not clearly understood...
 11. ncbi request reprint [Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: prognostic analysis of 89 cases]
  Shu Sen Zheng
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Health, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 43:450-4. 2005
  ..To summarize the experience of liver transplantation (LT) for hepatocellular carcinoma (HCC) in one center and identify prognostic factors for survival...
 12. ncbi request reprint [Actuality and progression of pancreas-kidney transplantation]
  Shu Sen Zheng
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 45:298-300. 2007
 13. doi request reprint Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: Hangzhou experiences
  Shu Sen Zheng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, People s Republic of China
  Transplantation 85:1726-32. 2008
  ..This study was designed to summarize our experience in LT for HCC patients and establish a new set of criteria for patient selection and prognosis prediction...
 14. ncbi request reprint [Recurrence and metastasis of hepatocellular carcinoma after liver transplantation: single center experiences]
  Shu Sen Zheng
  Liver Transplantation Center, First Affiliated Hospital, Zhejiang University College of Medicine, Hangzhou, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 46:1609-13. 2008
  ..To study the clinical features and treatment of recurrent hepatocellular carcinoma after liver transplantation...
 15. doi request reprint Reversing effect of ring finger protein 43 inhibition on malignant phenotypes of human hepatocellular carcinoma
  Chunyang Xing
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, Zhejiang, China
  Mol Cancer Ther 12:94-103. 2013
  ..These results suggest that RNF43 is involved in tumorigenesis and progression of HCCs and that antagonism of RNF43 may be beneficial for HCC treatment...
 16. doi request reprint Pro-apoptotic and anti-proliferative effects of mitofusin-2 via Bax signaling in hepatocellular carcinoma cells
  WeiLin Wang
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, People s Republic of China
  Med Oncol 29:70-6. 2012
  ..This gene may be an important therapeutic target for the treatment of tumors or hyperproliferative diseases...
 17. doi request reprint Regulation of TLR4-induced IL-6 response in bladder cancer cells by opposing actions of MAPK and PI3K signaling
  Yigang Qian
  Department of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Key Lab of Organ Transplantation of Zhejiang Province, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, 310003, Hangzhou, China
  J Cancer Res Clin Oncol 135:379-86. 2009
  ..In this study, we manage to find out whether TLR4 signaling is involved in the production of IL-6 by human bladder cancer cells, and the detailed molecule mechanisms by which IL-6 is up-regulated...
 18. pmc Association of RNF43 with cell cycle proteins involved in p53 pathway
  Haiyang Xie
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public HealthHangzhou, China Key Laboratory of Organ Transplantation, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Zhejiang University School of MedicineHangzhou, China
  Int J Clin Exp Pathol 8:14995-5000. 2015
  ..Indicating that RNF43 effected cell cycling by regulating the expression of pRB, Cyclin D1 and MDM2 proteins, and pRB-S780 but not pRB-S807/S811, was participated in RNF43 regulated cell cycling...
 19. pmc A case report of de novo hepatocellular carcinoma after living donor liver transplantation
  Songfeng Yu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  World J Surg Oncol 11:176. 2013
  ..Moreover, the de novo cancer first presented as a lung mass with minimal liver involvement and was obscured by a pulmonary fungal infection...
 20. doi request reprint NDRG1 as a biomarker for metastasis, recurrence and of poor prognosis in hepatocellular carcinoma
  Jun Cheng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Cancer Lett 310:35-45. 2011
  ..Taken together, these results suggested that NDRG1 was an important molecule in controlling HCC metastasis and thus suggested as a novel biomarker for predicting HCC recurrence after LT...
 21. doi request reprint O-GlcNAcylation plays a role in tumor recurrence of hepatocellular carcinoma following liver transplantation
  Qianqian Zhu
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Zhejiang Province, 310003 Hangzhou, Zhejiang, China
  Med Oncol 29:985-93. 2012
  ..Altogether, these results suggest that O-GlcNAcylation might play important roles in HCC formation and progression and may be a potential marker to predict patient risk of recurrence after LT and a valuable target for therapy...
 22. doi request reprint Involvement of p38 mitogen-activated protein kinase pathway in honokiol-induced apoptosis in a human hepatoma cell line (hepG2)
  Junfang Deng
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Department of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Liver Int 28:1458-64. 2008
  ..Honokiol has been known to have antitumour activity. This study was conducted to evaluate the antiproliferative potential of honokiol against the hepG2 heptocellular cell line and its mechanism of action...
 23. doi request reprint Antitumor efficacy of C-X-C motif chemokine ligand 14 in hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo
  WeiLin Wang
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China Key Laboratory of Organ Transplantation, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Cancer Sci 104:1523-31. 2013
  ..In conclusion, CXCL14 plays a pivotal role as a potential tumor suppressor in HCC. The re-expression or upregulation of this gene may provide a novel strategy in HCC therapy in the future. ..
 24. doi request reprint A novel model for evaluating the risk of hepatitis B recurrence after liver transplantation
  Xiao Xu
  Department of Surgery, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Liver Int 31:1477-84. 2011
  ..Hepatitis B virus (HBV) recurrence is a major risk factor affecting the long-term survival of recipients for liver transplantation (LTx). Therefore, a model that can assess this risk before transplantation is highly desirable...
 25. ncbi request reprint Recipient cytotoxic T lymphocyte antigen-4 +49 G/G genotype is associated with reduced incidence of hepatitis B virus recurrence after liver transplantation among Chinese patients
  Zhijun Jiang
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Department of Hepatobiliary Surgery, the First Affiliated Hospital of Medical College, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Liver Int 27:1202-8. 2007
  ....
 26. doi request reprint Impacts of TCF7L2 gene polymorphisms on the susceptibility of hepatogenous diabetes and hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients
  Qi Ling
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China
  Gene 522:214-8. 2013
  ..TCF7L2 gene has been reported to be associated with type 2 diabetes and also cancer risks. We aim to evaluate the impact of TCF7L2 gene on the susceptibility of HD and hepatocellular carcinoma (HCC) in a Chinese Han population...
 27. pmc Association of MDR1 gene SNPs and haplotypes with the tacrolimus dose requirements in Han Chinese liver transplant recipients
  Xiaobo Yu
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Ministry of Public Health, Hangzhou, Zhejiang, China
  PLoS ONE 6:e25933. 2011
  ....
 28. ncbi request reprint Long-term outcome of combined liver-kidney transplantation: a single-center experience in China
  Jian Wu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, PR China
  Hepatogastroenterology 55:334-7. 2008
  ..To evaluate patient survival with combined liver-kidney transplantation (CLKT) and to identify factors of death in these patients...
 29. doi request reprint Involvement of Th17 and Th1 effector responses in patients with Hepatitis B
  Yufu Ye
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, People s Republic of China
  J Clin Immunol 30:546-55. 2010
  ....
 30. ncbi request reprint HSG provides antitumor efficacy on hepatocellular carcinoma both in vitro and in vivo
  WeiLin Wang
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang 310003, PR China
  Oncol Rep 24:183-8. 2010
  ....
 31. doi request reprint Downregulation of Peptidylprolyl isomerase A promotes cell death and enhances doxorubicin-induced apoptosis in hepatocellular carcinoma
  Shaobing Cheng
  Department of Hepatobiliary Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Zhejiang Province, Hangzhou 310003, China
  Gene 591:236-44. 2016
  ..In summary, our results indicate that PPIA may play a pivotal role in HCC by regulating cell growth and could serve as a novel marker and therapeutic molecular target for HCC patients. ..
 32. doi request reprint Ischemic preconditioning improves liver tolerance to congestion-reperfusion injury in mice
  Qiyi Zhang
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, Zhejiang Province, China Key Laboratory of Organ Transplantation, Hangzhou, Zhejiang Province, China Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, China
  J Surg Res 189:152-8. 2014
  ..Ischemic preconditioning (IPC) has been endowed with powerful protective properties toward IRI. This study aimed to investigate whether IPC also has a protective effect against CRI and potential underlying mechanisms...
 33. doi request reprint Nanosecond pulsed electric field (nsPEF) treatment for hepatocellular carcinoma: a novel locoregional ablation decreasing lung metastasis
  Shengyong Yin
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province 310003, China
  Cancer Lett 346:285-91. 2014
  ..NsPEF treatment may elicit a host immune response against tumor cells. This study suggests nsPEF therapy could be used as a potential locoregional therapy for hepatocellular carcinoma. ..
 34. doi request reprint Association of family history of HBV with resectability of hepatocellular carcinoma
  Zhenhua Hu
  Ministry of Public Health, Hangzhou, China
  Hepatogastroenterology 59:485-91. 2012
  ..This study aims to address the relationship between a positive family history of liver cancer or hepatitis B virus (HBV) infection and the operative resectability of hepatocellular carcinoma (HCC) in the Chinese population...
 35. doi request reprint Mitofusin-2 is a novel direct target of p53
  WeiLin Wang
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Lab of Organ Transplantation, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang 310003, China
  Biochem Biophys Res Commun 400:587-92. 2010
  ....
 36. pmc Salvage liver transplantation is a reasonable option for selected patients who have recurrent hepatocellular carcinoma after liver resection
  Zhenhua Hu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  PLoS ONE 7:e36587. 2012
  ..We retrospectively studied the clinical characteristics of SLT recipients and conducted a comparison between SLT recipients and primary liver transplantation (PLT) recipients...
 37. doi request reprint Analysis of ABCG2 expression and side population identifies intrinsic drug efflux in the HCC cell line MHCC-97L and its modulation by Akt signaling
  Chen Hu
  Department of General Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, PR China
  Carcinogenesis 29:2289-97. 2008
  ..Our results indicate the protective role of intrinsic ABCG2 expression in HCC cells and suggest that suppressing Akt signaling could help overcome the drug efflux by ABCG2 transporter...
 38. ncbi request reprint MDR1 gene polymorphisms and risk of recurrence in patients with hepatocellular carcinoma after liver transplantation
  Liming Wu
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, People s Republic of China
  J Surg Oncol 96:62-8. 2007
  ..This study was undertaken to evaluate the association between three polymorphisms (C1236T, G2677A/T, C3435T) of Multidrug resistance 1 (MDR1) gene and the risk of recurrence after LT...
 39. doi request reprint B7-H1 up-regulated expression in human pancreatic carcinoma tissue associates with tumor progression
  Lei Geng
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health and Department of Hepato Biliary Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  J Cancer Res Clin Oncol 134:1021-7. 2008
  ..This study was designed to investigate the expression of B7-H1 and IL-10 in normal pancreas tissues and pancreatic carcinoma samples, and to evaluate clinical significance of B7-H1 expression in pancreatic carcinoma...
 40. doi request reprint Reconstruction of middle hepatic vein in living donor liver transplantation with modified right lobe graft: a single center experience
  Jian Wu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Transpl Int 21:843-9. 2008
  ..The recipient's portal vein is an optimal choice for the interpositional vein and hepatic venoplasty in living donor liver transplantation can simplify the operation and ensure excellent venous drainage...
 41. doi request reprint Impact of preexisting diabetes mellitus on outcome after liver transplantation in patients with hepatitis B virus-related liver disease
  Qi Ling
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou, China
  Dig Dis Sci 56:889-93. 2011
  ..So far, there are few reports on the effect of preexisting DM on outcome of liver transplant recipients with HBV infection...
 42. doi request reprint The influence of a contemporaneous portal and hepatic artery revascularization protocol on biliary complications after liver transplantation
  Di Lu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Surgery 155:190-5. 2014
  ..We sought to compare the impact of sequential and contemporaneous revascularizations of portal vein and hepatic artery on biliary complications in patients undergoing liver transplantation...
 43. ncbi request reprint Overexpression of myocyte enhancer factor 2 and histone hyperacetylation in hepatocellular carcinoma
  Xueli Bai
  Key Laboratory of Multi Organ Transplantation of Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, People s Republic of China
  J Cancer Res Clin Oncol 134:83-91. 2008
  ..It has been indicated that activated hepatic stellate cells (HSCs) play key roles on the pathogenesis of hepatocellular carcinoma (HCC). The purpose of the study was to investigate the potential mechanism in it...
 44. doi request reprint Cyclin-dependent kinase inhibitor 3 is overexpressed in hepatocellular carcinoma and promotes tumor cell proliferation
  Chunyang Xing
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, Zhejiang Province, China
  Biochem Biophys Res Commun 420:29-35. 2012
  ..These results suggest that CDKN3 acts as an oncogene in human hepatocellular carcinoma and antagonism of CDKN3 may be of interest for the treatment of HCC...
 45. doi request reprint A pathogenic role of IL- 17 at the early stage of corneal allograft rejection
  Haiyong Chen
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, PR China
  Transpl Immunol 21:155-61. 2009
  ..However, the role of these cells in organ allograft rejection remains largely unknown. In this study, we investigate whether Th17 cells participate in allogeneic corneal rejection in a mouse model...
 46. doi request reprint Involvement of ERK and JNK pathways in IFN-γ-induced B7-DC expression on tumor cells
  Junfang Deng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Zhejiang Province, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  J Cancer Res Clin Oncol 137:243-50. 2011
  ..This study was designed to investigate the relationship of IFN-γ and B7-DC on tumor cells and further explored the signal transduction pathways involved...
 47. pmc γ-H2AX promotes hepatocellular carcinoma angiogenesis via EGFR/HIF-1α/VEGF pathways under hypoxic condition
  Heng Xiao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Oncotarget 6:2180-92. 2015
  ..This study suggests that γ-H2AX is associated with angiogenesis of HCC and γ-H2AX or a combination of γ-H2AX/EGFR/HIF-1α is a novel marker in the prognosis of HCC after LT and a potential therapeutic target. ..
 48. pmc BAG3 and HIF-1 α coexpression detected by immunohistochemistry correlated with prognosis in hepatocellular carcinoma after liver transplantation
  Heng Xiao
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou 310003, China
  Biomed Res Int 2014:516518. 2014
  ..The objective is to determine the effects of BAG3 and HIF-1 α expression on the prognosis of HCC patients after liver transplantation...
 49. pmc MicroRNA-503 inhibits the G1/S transition by downregulating cyclin D3 and E2F3 in hepatocellular carcinoma
  Fenqiang Xiao
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Zhejiang Province, Hangzhou, Zhejiang, P R China
  J Transl Med 11:195. 2013
  ..However, the biological function of miR-503 in hepatocellular carcinoma (HCC) is still largely unknown. In this study we aimed to elucidate the prognostic implications of miR-503 in HCC and its pathophysiologic role...
 50. doi request reprint microRNA-200a is an independent prognostic factor of hepatocellular carcinoma and induces cell cycle arrest by targeting CDK6
  Fenqiang Xiao
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Hangzhou, Zhejiang, P R China
  Oncol Rep 30:2203-10. 2013
  ..Furthermore, CDK6 was identified as a novel functional target of miR‑200a. Our data indicate that miR‑200a functions as a potential tumor suppressor in HCC. ..
 51. pmc Nanosecond pulsed electric field inhibits cancer growth followed by alteration in expressions of NF-κB and Wnt/β-catenin signaling molecules
  Zhigang Ren
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, China Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, China
  PLoS ONE 8:e74322. 2013
  ..These findings may provide a creative and effective therapeutic strategy for cancers. ..
 52. doi request reprint The role of liver cancer stem cells in donor liver allocation for patients with hepatocellular carcinoma
  Jie Zhou
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Postgrad Med 125:24-30. 2013
  ..We provide reliable evidence supporting this hypothesis, and offer proposals for future applications in transplant practice. ..
 53. pmc Induction of an EMT-like transformation and MET in vitro
  Songming Ding
  Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, Zhejiang, China
  J Transl Med 11:164. 2013
  ..TM is characterized by its complexity and flexibility. The purpose of this study was to ascertain the exact effect of each distinct TM component on the evolution hepatocellular carcinoma (HCC) metastasis...
 54. pmc Survival in liver transplant recipients with hepatitis B- or hepatitis C-associated hepatocellular carcinoma: the Chinese experience from 1999 to 2010
  Zhenhua Hu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  PLoS ONE 8:e61620. 2013
  ..Hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma (HBV-HCC) and hepatitis C virus (HCV)-HCC are the main indications for liver transplantation. We compared differences in survival outcomes between these two conditions...
 55. doi request reprint Association between donor and recipient TCF7L2 gene polymorphisms and the risk of new-onset diabetes mellitus after liver transplantation in a Han Chinese population
  Qi Ling
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China
  J Hepatol 58:271-7. 2013
  ..In addition, the donor liver plays a vital role in regulating blood glucose levels. In this study, we aim at evaluating the association between donor and recipient TCF7L2 gene polymorphisms with NODM after LT...
 56. doi request reprint Hepatitis B virus X protein inhibits p53-mediated upregulation of mitofusin-2 in hepatocellular carcinoma cells
  WeiLin Wang
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, PR China
  Biochem Biophys Res Commun 421:355-60. 2012
  ..These results indicate that HBx impacts p53-mediated transcription of Mfn2, providing insight into the negative effect of HBx against p53-dependent chemotherapeutic agents, such as doxorubicin, used in the treatment of HCC...
 57. doi request reprint The analysis of CD45 isoforms expression on HBV-specific T cells after liver transplantation
  Lelin Pan
  Key Lab of Multi Organ Transplantation, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, 79 Qingchun Road, Hangzhou, Zhejiang Province 310003, China
  Med Oncol 29:899-908. 2012
  ..Therefore, the switch from CD45RA to CD45RO probably depended on IL-7, without being stimulated by hepatitis B virus (HBV) and proliferated by IL-15. IL-7 could aid in maintaining HBV-specific T cells effectively during 3 years...
 58. doi request reprint Inaccurate preoperative imaging assessment on biliary anatomy not increases biliary complications after living donor liver transplantation
  Xiao Xu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou, 310003, China
  Eur J Radiol 81:e457-60. 2012
  ....
 59. doi request reprint TLR4 signaling induces B7-H1 expression through MAPK pathways in bladder cancer cells
  Yigang Qian
  Department of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Key Lab of Organ Transplantation of Zhejiang Province, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Cancer Invest 26:816-21. 2008
  ..Our results elucidated the molecule mechanism of regulation of B7-H1 expression through TLR4 signaling and may suggest new strategies of down-regulating the cancer-associated B7-H1 expression for bladder cancer treatment...
 60. ncbi request reprint A novel model of portal vein transplantation in mice using two-cuff technique
  Sheng Yan
  Department of Hepato biliary pancreatic Surgery and Liver Transplantation, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, People s Republic of China
  Microsurgery 27:569-74. 2007
  ..In conclusion, the PV transplantation model in mice using two-cuff technique is a feasible procedure with a high survival rate. The PV allografts responded well to the CTLA4-Ig therapy in our preliminary research by the model...
 61. doi request reprint New-onset diabetes after liver transplantation: a national report from China Liver Transplant Registry
  Qi Ling
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Liver Int 36:705-12. 2016
  ..The present study aimed to investigate the risk factors of NODAT by a national survey using the China Liver Transplant Registry database...
 62. pmc Expansion of the Milan criteria without any sacrifice: combination of the Hangzhou criteria with the pre-transplant platelet-to-lymphocyte ratio
  Weiliang Xia
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Qingchun Road 79, Hangzhou, 310003, China
  BMC Cancer 17:14. 2017
  ..In this study, the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) was employed to differentiate high-risk tumor recurrence recipients, and a new method combining PLR and the Hangzhou criteria was established...
 63. pmc Clinical significance of mitofusin-2 and its signaling pathways in hepatocellular carcinoma
  Yingsheng Wu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, No 79 Qingchun Road, Hangzhou, 310003, China
  World J Surg Oncol 14:179. 2016
  ..However, little is known of the clinical significance of MFN2 expression and its signaling pathways in HCC...
 64. doi request reprint iRGD-Decorated Polymeric Nanoparticles for the Efficient Delivery of Vandetanib to Hepatocellular Carcinoma: Preparation and in Vitro and in Vivo Evaluation
  Jianguo Wang
  The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, 310003, PR China
  ACS Appl Mater Interfaces 8:19228-37. 2016
  ..Our results demonstrate that reformulating targeted therapeutic agents in NPs permits their systemic administration and thus significantly improves the potency of currently available, orally delivered agents. ..
 65. pmc Liver transplantation for hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria
  Xiao Xu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, Hangzhou, China
  Gut 65:1035-41. 2016
  ..The stringent organ allocation system driven by the Milan criteria has been challenged by alternative sets of expanded criteria. Careful analysis is needed to prove that the Milan criteria can be expanded safely and effectively...
 66. pmc Efficacy and Safety of a Steroid-Free Immunosuppressive Regimen after Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma
  Qiang Wei
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Gut Liver 10:604-10. 2016
  ..We aimed to evaluate the efficacy and safety of an immunosuppressive regimen without steroids after liver transplantation (LT) for hepatitis B virus (HBV)-related hepatocellular carcinoma (HCC)...
 67. doi request reprint Safety limitations of fatty liver transplantation can be extended to 40%: Experience of a single centre in China
  Zhiyong Yu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, China
  Liver Int . 2016
  ..Liver transplantation is the only solution for terminal liver disease. This study aims to determine the association between severity of liver graft steatosis, as well as other risk factors, and poor prognosis of liver transplantation...
 68. pmc Long non-coding RNA PVT1 is associated with tumor progression and predicts recurrence in hepatocellular carcinoma patients
  Chaofeng Ding
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Zhejiang 310003, P R China Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Hangzhou, Zhejiang 310003, P R China
  Oncol Lett 9:955-963. 2015
  ..042; hazard ratio, 1.653). Thus, the high expression levels of PVT1 in HCC may serve as a novel biomarker for predicting tumor recurrence in HCC patients, and as a potential therapeutic target...
 69. doi request reprint Downregulation of HDAC6 promotes angiogenesis in hepatocellular carcinoma cells and predicts poor prognosis in liver transplantation patients
  Zhen Lv
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Mol Carcinog 55:1024-33. 2016
  ..HDAC6 may serve as a recurrence predictive factor for HCC after LT and pharmacological or genetic activation of HDAC6 could be a novel anti-angiogenesis approach for HCC therapy...
 70. doi request reprint Variant outcomes of liver transplantation for hepatitis C virus patients in different age categories: Impact of the MELD score
  Zhenhua Hu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University Key laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health Key Laboratory of Organ Transplantation, Hangzhou, Zhejiang, China
  J Hepatobiliary Pancreat Sci . 2017
  ..Whether the introduction of model for end-stage liver disease (MELD) has an effect on transplant outcome for different age categories remain unclear...
 71. doi request reprint Donation after cardiac death liver transplantation: Graft quality evaluation based on pretransplant liver biopsy
  Weiliang Xia
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Liver Transpl 21:838-46. 2015
  ..This finding can be used by transplant surgeons to improve DCD liver acceptance protocols...
 72. doi request reprint Coding-noncoding gene expression in intrahepatic cholangiocarcinoma
  Jianguo Wang
  Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China Department of Surgery, Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Transl Res 168:107-21. 2016
  ..Thus, lncRNA may be a potential diagnostic and prognostic biomarker for ICC. Furthermore, the combined assessment of lncRNA and mRNA expressions might predict the survival of patients with ICC. ..
 73. pmc Diagnostic Value of Preoperative Needle Biopsy for Tumor Grading Assessment in Hepatocellular Carcinoma
  Lijun Wang
  Department of Pathology, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China
  PLoS ONE 10:e0144216. 2015
  ..Although many studies have assessed the diagnostic accuracy of NCB in predicting the tumor grade, it is still under debate...
 74. pmc Characterization of genome-wide TFCP2 targets in hepatocellular carcinoma: implication of targets FN1 and TJP1 in metastasis
  Xiao Xu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou, China
  J Exp Clin Cancer Res 34:6. 2015
  ..Here we report the use of an integrated systems biology approach to identify genome-wide scale map of TFCP2 targets as well as the molecular function and pathways regulated by TFCP2 in HCC...
 75. doi request reprint MHC-mismatched mice liver transplantation promotes tumor growth in liver graft
  Sheng Yan
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, PR China Key Laboratory of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, PR China Key Laboratory of Organ Transplantation Zhejiang Province, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, PR China
  Cancer Lett 351:162-71. 2014
  ..For the first time, we demonstrated that susceptibility to tumor development in liver graft is due to the down-regulation of effector T cells' function mediated by the regulatory T cells...
 76. doi request reprint Reduction of intestinal electrogenic glucose absorption after duodenojejunal bypass in a mouse model
  Sheng Yan
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Key Laboratory of Organ Transplantation, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province 310003, China
  Obes Surg 23:1361-9. 2013
  ..Six groups of C57/BL6 mice were studied (n = 6 each) 2 weeks, 1 month, and 2 months after DJB or sham surgery...
 77. pmc The stratifying value of Hangzhou criteria in liver transplantation for hepatocellular carcinoma
  Jun Chen
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang Province, China
  PLoS ONE 9:e93128. 2014
  ..In this era of limited deceased donor organs, the value of living donor liver transplantation (LDLT) for HCC remains controversial. The aim of the present study was to verify the stratification value of the Hangzhou criteria for LDLT...
 78. ncbi request reprint Calcitriol inhibits hepatocyte apoptosis in rat allograft by regulating apoptosis-associated genes
  Aibin Zhang
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Chinese Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China
  Int Immunopharmacol 7:1122-8. 2007
  ..These effects may be related to its suppression of the Fas/Fas ligand pathway and its inhibition of cytotoxic T lymphocyte products...
 79. ncbi request reprint Prevention of hepatitis B recurrence after liver transplantation using lamivudine or lamivudine combined with hepatitis B Immunoglobulin prophylaxis
  Shusen Zheng
  Department of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, First Affiliated Hospital of Medical College, Zhejiang University, Hang Zhou, PR China
  Liver Transpl 12:253-8. 2006
  ....
 80. doi request reprint Identification of two portal vein tumor thrombosis associated proteins in hepatocellular carcinoma: protein disulfide-isomerase A6 and apolipoprotein A-I
  Xiao Xu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  J Gastroenterol Hepatol 26:1787-94. 2011
  ..In the present study, we aimed to find out some biomarkers associated with vascular invasion features of HCC with the method of comparative proteomic analysis...
 81. ncbi request reprint Inhibitory effect of tea polyphenols on renal cell apoptosis in rat test subjects suffering from cyclosporine-induced chronic nephrotoxicity
  Shaohua Shi
  Department of Hepatobiliary Surgery, First Affiliated Hospital, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  Chin Med J (Engl) 116:1345-50. 2003
  ..To investigate the inhibitory effect of tea polyphenols on renal cell apoptosis in rat test subjects suffering from cyclosporine A (CsA)-induced chronic nephrotoxicity...
 82. ncbi request reprint [Lamivudine as prophylaxis against hepatitis B virus reinfection following orthotopic liver transplantation]
  Shusen Zheng
  Department of Hepatobiliary Surgery, The First Affiliated Hospital of Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  Zhonghua Yi Xue Za Zhi 82:445-8. 2002
  ..To discuss the effect of lamivudine as prophylaxis against hepatitis B virus (HBV) reinfection following orthotopic liver transplantation (OLT)...
 83. doi request reprint Outcome of patients with hepatorenal syndrome type 1 after liver transplantation: Hangzhou experience
  Xiao Xu
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Transplantation 87:1514-9. 2009
  ..Liver transplantation (LT) is the only treatment that can cure terminal stage liver disease and reverse HRS. However, the data showing the impact of LT on patients with HRS type 1 are limited...
 84. ncbi request reprint B7-H1 up-regulated expression in human hepatocellular carcinoma tissue: correlation with tumor interleukin-10 levels
  Lei Geng
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, Key Laboratory of Combined Multi organ Transplantation, Ministry of Public Health, Zhejiang Province, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
  Hepatogastroenterology 58:960-4. 2011
  ..This study was designed to investigate the expression of B7-H1 and IL-10 in normal liver tissues and HCC samples, and further to evaluate the correlation between B7-H1 expression and IL-10 levels...
 85. pmc Genetic polymorphism of interferon regulatory factor 5 (IRF5) correlates with allograft acute rejection of liver transplantation
  Xiaobo Yu
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, The First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China
  PLoS ONE 9:e94426. 2014
  ..Although TLR4 has been proved to contribute to acute allograft rejection, including after liver transplantation, the correlation between IRF5 gene and acute rejection has not been elucidated yet...
 86. pmc Downgrading MELD improves the outcomes after liver transplantation in patients with acute-on-chronic hepatitis B liver failure
  Qi Ling
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China
  PLoS ONE 7:e30322. 2012
  ..Artificial liver support system (ALSS) has been proved to effectively improve liver and kidney functions, and thus reduce the MELD score. We aim to evaluate whether downgrading MELD score could improve patient survival after LT...
 87. pmc Long non-coding RNA HOTAIR promotes cell migration and invasion via down-regulation of RNA binding motif protein 38 in hepatocellular carcinoma cells
  Chaofeng Ding
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, Zhejiang, China
  Int J Mol Sci 15:4060-76. 2014
  ..Taken together, HOTAIR could promote migration and invasion of HCC cells by inhibiting RBM38, which indicated critical roles of HOTAIR and RBM38 in HCC progression. ..
 88. ncbi request reprint Mitochondrial dysfunction-related genes in hepatocellular carcinoma
  WeiLin Wang
  Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, China
  Front Biosci (Landmark Ed) 18:1141-9. 2013
  ..Investigation of mitochondrial dysfunction-related genes could potentially provide evidence for novel therapies that target HCC...
 89. pmc Artificial liver support system combined with liver transplantation in the treatment of patients with acute-on-chronic liver failure
  Xiao Xu
  Key Lab of Combined Multi Organ Transplantation, Ministry of Public Health, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China
  PLoS ONE 8:e58738. 2013
  ..This study was designed to evaluate the experience in artificial liver support system (ALSS) combined with liver transplantation (LT) in the treatment of ACLF...
 90. doi request reprint Hepatic venous occlusion causes more impairment after reperfusion compared with portal clamping in a murine model
  Sheng Yan
  Key Laboratory of Combined Multiorgan Transplantation, Ministry of Public Health, Zhejiang Province, Hangzhou, China
  J Surg Res 169:117-24. 2011
  ..Congestion/reperfusion (CR) is not uncommon with the development of partial liver transplantation and liver resection. The purpose of this study was to compare the impairments caused by acute hepatic CR or IR using a murine model...
 91. doi request reprint Anti-tumour efficacy of mitofusin-2 in urinary bladder carcinoma
  Baiye Jin
  Department of Urology, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, 310003 Hangzhou, People s Republic of China
  Med Oncol 28:S373-80. 2011
  ..Mfn2 may become an important therapeutic target for treating UBCC...
 92. doi request reprint A new serum cystatin C-based equation for assessing glomerular filtration rate in liver transplantation
  Qi Ling
  Department of Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Clin Chem Lab Med 46:405-10. 2008
  ..Cystatin C (CysC) has been identified to be an alternative marker of glomerular filtration rate (GFR), but no CysC-based equation has been developed for patients receiving liver transplantation...
 93. ncbi request reprint [Orthotopic liver transplantation with no veno-venous bypass]
  Shusen Zheng
  Department of Hepatobiliary Surgery, First Affiliated Hospital, Medical College, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China
  Zhonghua Wai Ke Za Zhi 40:326-8. 2002
  ..To assess the feasibility and outcome of orthotopic liver transplantation (OLT) with no veno-venous bypass (VVB) in adult patients...
 94. doi request reprint Hepatitis B virus reactivation is a risk factor for development of post-transplant lymphoproliferative disease after liver transplantation
  Aibin Zhang
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Clin Transplant 23:756-60. 2009
  ..05 for all). These data suggest that PTLD may be more prevalent in patients who experience HBV reactivation after liver transplantation. HBV reactivation may be a risk factor for development of PTLD...
 95. doi request reprint Human liver progenitor cell lines are readily established from non-tumorous tissue adjacent to hepatocellular carcinoma
  Aibin Zhang
  Department of Hepatobiliary Surgery, First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
  Stem Cells Dev 19:1277-84. 2010
  ..The phenotypic similarities between the LPCs and the HLECs suggest that a precursor-product relationship may exist between the 2 cell types...
 96. doi request reprint Immunophenotypic shift of memory CD8 T cells identifies the changes of immune status in the patients after liver transplantation
  Yuling Sun
  Institute of Hepatic Vascular Disease, Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, School of Medicine, Zhengzhou
  Scand J Clin Lab Invest 69:789-96. 2009
  ..The purpose of this study was to investigate the correlation between immunophenotypic shift of memory CD8+ T cells and immune status in the patients after liver transplantation...
 97. doi request reprint The value of serum alpha-fetoprotein in predicting tumor recurrence after liver transplantation for hepatocellular carcinoma
  Xiao Xu
  Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Key Lab of Combined Muti Organ Transplantation, Ministry of Health, Zhejiang University, Hangzhou, 310003, China
  Dig Dis Sci 54:385-8. 2009
  ..Factors associated with tumor recurrence should be determined to improve the outcome of LT. The purpose of the study was to evaluate the value of alpha-fetoprotein (AFP) in forecasting tumor recurrence after LT for patients with HCC...
 98. pmc Recipient cytotoxic T lymphocyte antigen 4 +49 single-nucleotide polymorphism is not associated with acute rejection after liver transplantation in Chinese population
  Zhijun Jiang
  Division of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Department of Surgery, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310003, P R China
  Int J Med Sci 10:250-4. 2013
  ..Therefore we sought to clarify whether CTLA-4 +49 SNP influences the incidence of acute rejection after liver transplantation in Chinese population...