M

Summary

Gene Symbol: M
Description: matrix protein
Species: Newcastle disease virus B1

Top Publications

 1. ncbi [Matrix protein of Newcastle disease virus interacts with avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells]
  Zhiqiang Duan
  Ministry of Education Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Wei Sheng Wu Xue Bao 53:730-6. 2013
 2. doi A single amino acid mutation, R42A, in the Newcastle disease virus matrix protein abrogates its nuclear localization and attenuates viral replication and pathogenicity
  Zhiqiang Duan
  College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, PR China
  J Gen Virol 95:1067-73. 2014
 3. doi The nucleolar phosphoprotein B23 targets Newcastle disease virus matrix protein to the nucleoli and facilitates viral replication
  Zhiqiang Duan
  Animal Infectious Disease Laboratory, College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China Ministry of Educational Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Virology 452:212-22. 2014
 4. ncbi Expression of Newcastle disease virus (NDV) M protein from a recombinant plasmid prolongs the survival of NDV-infected chicken embryos and enhances the virus replication
  L Wang
  State Key Laboratory of Agrobiotechnology, College of Veterinary Medicine, China Agricultural University, Beijing, PR China
  Acta Virol 53:105-10. 2009

Scientific Experts

 • Zhiqiang Duan
 • Haixu Xu
 • Jian Chen
 • Shunlin Hu
 • Xiufan Liu
 • Jie Zhu
 • Huimou Liu
 • Liang He
 • Qunhui Li
 • L Wang
 • Yuyang Wang
 • Juan Li
 • S J Zheng
 • F Y Chen
 • X Suo

Detail Information

Publications4

 1. ncbi [Matrix protein of Newcastle disease virus interacts with avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells]
  Zhiqiang Duan
  Ministry of Education Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Wei Sheng Wu Xue Bao 53:730-6. 2013
  OBJECIVE: To identify the interaction between Newcastle disease virus (NDV) matrix (M) protein and avian nucleophosmin B23. 1 in HEK-293T cells.
 2. doi A single amino acid mutation, R42A, in the Newcastle disease virus matrix protein abrogates its nuclear localization and attenuates viral replication and pathogenicity
  Zhiqiang Duan
  College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, PR China
  J Gen Virol 95:1067-73. 2014
  The Newcastle disease virus (NDV) matrix (M) protein is a highly basic and nucleocytoplasmic shuttling viral protein...
 3. doi The nucleolar phosphoprotein B23 targets Newcastle disease virus matrix protein to the nucleoli and facilitates viral replication
  Zhiqiang Duan
  Animal Infectious Disease Laboratory, College of Veterinary Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China Ministry of Educational Key Lab for Avian Preventive Medicine, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China
  Virology 452:212-22. 2014
  ..In this study, a nucleolar phosphoprotein B23 was identified to interact with Newcastle disease virus (NDV) matrix (M) protein...
 4. ncbi Expression of Newcastle disease virus (NDV) M protein from a recombinant plasmid prolongs the survival of NDV-infected chicken embryos and enhances the virus replication
  L Wang
  State Key Laboratory of Agrobiotechnology, College of Veterinary Medicine, China Agricultural University, Beijing, PR China
  Acta Virol 53:105-10. 2009
  To explore the role of M protein in the replication of NDV in chicken embryos, the M gene was cloned and inserted into plasmid pcDNA4.0...